Anasayfa > Hakkımızda > Kurumsal

KURUMSAL

Kurum Kültürü ve Değer Yargıları

Demokratik ve çağdaş bir Türkiye için çalışıyoruz.

Çağla Koleji, öğrencilerinin sevgi dolu bir ortamda sosyalleşmelerini sağlarken, bir sonraki eğitim kurumu olan ortaöğretime de eksiksiz olarak hazırlamayı görev edinmiştir. Bu amaca yönelik olarak kurumumuzda, çoklu zeka kuramı ile yaparak yaşayarak öğrenme metodunun birlikte kullanıldığı bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Evrensel Değerler

Değer yargıları evrensel seçiciliğe sahip bireyler yetiştiriyoruz.

Hazırlık sınıflarıyla birlikte, ilkokul tüm sınıflarında ana dil, yabancı dil, Fen ve Matematik eğitimi alan öğrencilerimiz, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarıyla desteklenerek ilkokuldan ortaokul programımıza geçmektedirler.

Vizyon / Misyon

Eğitimin, sadece akılları değil duygu ve ruhu da önemseyen bir felsefi değer oldugu düşüncesiyle ilerliyoruz.

Vizyonumuz
Eğitim öğretim alanında yaptığı özgün çalışmalarla fark yaratıp örnek okul olmak.
Misyonumuz
Çağla Koleji, özgün öğretim programlarını bilimsel yöntemler kullanarak, tüm öğrencilerine sevgiyle aşılar. Kendine ve topluma yararlı, başarılı, yaşama duyarlı, geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirir.

Temel Değerlerimiz

• Eğitim de kalite
• Bilimsellik
• Sürekli gelişim
• Dürüstlük
• Güvenilirlik
• Paylaşımcılık
• Saygınlık
• Memnuniyet
• Sevgi, umut ve mutluluk

Neden Çağla Koleji?

• Kaliteli ve kişiye özel eğitim,
• Çağdaş ve bilimsel eğitim,
• Proje tabanlı akademik eğitim,
• Okuma alışkanlığı eğitimi,
• Özgüven ve karakter eğitimi,
• Bilişim teknolojilerini doğru kullanma eğitimi,
• Ödev siz okul modeli,
• Fiziksel ve zihinsel gelişim programı,
• Eğlenceli öğrenme ortamı,
• Tam öğrenim metodu ile desteğe ihtiyaç duymayan öğrenim metodu,
• Okul saatleri dışında hayata hazırlayan kulüp çalışmaları. ve daha nice ayrıcalıklı standartlarımızdan yararlanmak içinÇAĞLA KOLEJI Eğitim Kurumları ©2015 Tüm hakları saklıdır.