Anasayfa > Akademik > Lise

LİSE

Eğitim Öğretim:

Çağla Koleji Anadolu Lisesi; Anadolu liseleri statüsünde, 4 yıl eğitim veren bir kurumdur. Ortaokul eğitimini tamamlamış öğrenciler, Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde özgün, kendine güvenen, kendini ifade edebilen, çevresine duyarlı, soran ve sorgulayan, donanımlı, bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazır bireyler olarak yetişirler.

Okulumuzun eğitim ve öğretim müfredatı deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir. Dersler; akıllı tahta, laboratuvar ve güncel kaynaklardan yararlanılarak işlenir.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde öğrencilere istek ve yetenekleri doğrultusunda akademik ağırlıklı bir eğitim verilir. Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi için uzmanlar eşliğinde yoğun rehberlik çalışmaları yapılır.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında yoğun bir İngilizce programı izlenir. Öğrencilerin günlük yaşantılarında İngilizce’yi aktif bir biçimde kullanabilmeleri, gelecekte, akademik ve iş hayatında başarılı olabilmeleri için gerekli altyapı kazandırılır. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını hedefleyen programda, ikinci yabancı dil olan ve ayrıca önem verdiğimiz Almanca eğitimi de her sınıf seviyesinde devam eder.

Çağla Koleji Anadolu Lisesinde Ölçme ve Değerlendirme önemli bir yer tutar. Ölçme ve Değerlendirme bölümü eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek Anadolu Lise’mizin eğitim hedeflerine ulaşmasında ve öğrencilerin YGS ve LYS’ye bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Okulumuzda 9. sınıftan başlayarak yoğun YGS ve LYS hazırlık çalışmaları yürütülür.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çeşitli sosyal, kültürel, ve sportif etkinliklerle desteklenir. Kulüpler öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlar. Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal olaylar hakkında bilinçlendirilir ve desteklenir.

Türkçe Eğitim:

Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerimizde öğrencilerimizin; aldıkları eğitimle, Türkçe dil kurallarına uygun, yazan ve okuyan, kendine özgü, yapıcı ve yaratıcı eserler ortaya koyabilen, araştıran, araştırdığını analiz eden, eleştirel bakış açısı kazanmış; Türk ve dünya edebiyatını yakından tanıyarak sanatsal ve estetik zevk sahibi, özgüveni yüksek, kendi yaratıcılık ve yeteneklerine güvenen bireyler olmaları sağlanır.

Derslerimiz; çoklu zekaya uygun kaynaklarla zenginleştirilmiş ve teknoloji ile desteklenmiş yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Müfredat konularına paralel olarak; eleştirel okuma ve yazma çalışmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar, metinler arası karşılaştırma çalışmaları, dramatizasyon, karikatür ve haber yorumlama çalışmaları titizlikle yürütülür.

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla kütüphane çalışmaları, yazar söyleşileri/ imza günleri ve sinema/ tiyatro etkinlikleri düzenlenir.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi; öğrencilerinin akademik gelişimine büyük önem verir. Akademik gelişimin iyi bir ölçme ve değerlendirmeden geçtiğini bilir. Bu nedenle yazılı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, kitap değerlendirme sınavları, öğrenci sunumları, proje, performans görevleri ve kompozisyon sınavları yapar, bunları ölçer ve değerlendirir. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre eksik tamamlama ve pekiştirici çalışmalar planlar ve öğrencinin ihtiyacına uygun etüt programları hazırlar.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri aldıkları Türk Edebiyatı ve dil anlatım dersleri eğitimiyle;

• Türkçe’yi doğru ve akıcı kullanır.
• Atatürk ilke ve devrimlerini özümser ve hayata uygular.
• Okuduklarını, izlediklerini ve dinleyip tasarladıklarını sözlü ya da yazılı olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazanır,
• Türk dil kurallarını içselleştirir ve doğru kullanır.
• Türk ve dünya edebiyatını yakından takip eder. Okumaktan, yazmaktan ve dinlemekten zevk alır.
• Sözlü, yazılı ulusal ve uluslar arası kültür ürünlerini takip eder. Ulusal ve evrensel değerlerin farkında olur; tüm kültürlere, farklılıklara ve inançlara saygı duyar.
• Gazete, kitap, dergi, müzik, sergi, film, tiyatro oyunu, teknoloji vb. etkinlikleri takip eder. Bu kaynaklardan yararlanarak bilimsel, eleştirel, yapıcı ve yaratıcı düşünme gücü kazanır.
• Ülkesindeki ve dünyadaki olaylara karşı duyarlı, doğaya değer veren, günceli takip eden ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları sağlanır.

İngilizce Dil Eğitimi:

Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde birinci yabancı dil İngilizce’dir. Ortaokul eğitimini tamamlayan öğrenciler Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde hazırlık veya 9. Sınıf öğrencisi olurlar. Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz yoğun İngilizce eğitimi ile hedeflediğimiz düzeye ulaşırlar. Öğrenci merkezli İngilizce öğretim sistemimiz, öğrencilerimizin dil gelişimini de modern eğitim metot ve gereçleri ile destekler ve İngilizce öğrenimini zevkli hale getirir. Çağla Koleji Anadolu Lisesi bu sistemle İngilizce öğretirken aynı zamanda aktif olarak İngilizce konuşan bireyler yetiştirir.

Lisemizin öğrencileri hazırlık ve 9. sınıfın sonunda A2-B1 düzeyini tamamlar. Lise eğitimleri boyunca da İngilizce’nin temel dil kurallarını öğrenmeyi başarıp, ikinci dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Öğrencilerimiz 12. sınıfın sonunda B2 &English Literature düzeyinde okulumuzdan mezun olurlar.

Dil öğretimindeki başarı, öğrencilerimizin dili etkin bir şekilde kullanmaları; başka bir deyişle, öğrencilerimizin hayal güçlerini, yaratıcılıklarını geliştirmeleri, ihtiyaçlarını, fikirlerini daha rahat ve etkin bir şekilde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri, dili içselleştirmeleri, ilgi düzeylerine göre seçilmiş okuma parçalarını anlayabilmeleri, yorumlayabilmeleri ve tartışabilmeleri ile mümkündür.

İngilizce dil eğitimi hedefimiz; öğrencilerin edindikleri dört dil becerisinin (okuma- yazma- konuşma-dinleme) yanı sıra; kelime bilgilerini ve dili içselleştirme sürecindeki yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir. Böylece öğrencilerimize İngilizce’yi severek ve özgüvenle hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanmaktadır. Eğitim programımızda teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek yenilikçi bir yaklaşımla var olan sistemin iyileştirilmesi için kullanılır. Öğrencilerimiz İngilizce öğreniminde “akıllı tahta” (Smartboard) uygulamaları ve internet üzerinden ödev sistemi ile desteklenmektedir.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi; yabancı diller bölümü tarafından geliştirilen okulumuza özgü yöntemlerle, öğrencilerimizin İngilizce öğrenmelerine ciddi katkı sağlamaktadır. Günlük İngilizce uygulamaları (Daily English Practice) yapılmakta, derslerimizde öğrenci-merkezli bir yaklaşımla; drama, müzik, diyalog, oyun, ikili çalışma, grup çalışması gibi iletişimi destekleyen etkinlikler ve İngilizce konuşma günleri (Speaking Days) düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin yaptığı gözlemler sonucu, ortaya çıkardıkları projelerle öğrencinin dili kullanmasını teşvik edecek doğal ortamlar yaratılmaktadır.

Lise sınıflarımızda İngilizce derslerimize ek olarak öğrencilerimizin okulumuzdan mezun olduktan sonraki üniversite hayatlarında da faydalı olabilmesi adına TOEFL/FCE/IELTS gibi hem uluslararası hem de Türkiye’deki üniversitelerde geçerliliği olan sınavlara hazırlık amacıyla özel kulüp çalışmaları da yapılmaktadır.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi; İngilizce eğitiminde gelişimleri takip eden aktif ve dinamik, ölçme değerlendirme sistemlerini etkin olarak kullanan, öğrenci ihtiyaçlarını iyi tespit eden, ‘Sürekli İyileşme’yi (Kaizen) çalışma felsefesi haline getirmiş bir yaklaşım sergilemektedir. İngilizce eğitim programındaki her parça düzenli olarak yapılan süreç değerlendirme toplantılarında PUKÖ döngüsüne göre planlanır. Hedefimiz küçük adımlarla sürekli iyileşme ve büyümedir. Bu bağlamda her türlü ölçme değerlendirme sistemi kullanılarak her veri gözden geçirilir, sorunlar tespit edilir, tekrar planlanır ve iyileştirmelerle sürekli revizyonlar yapılır, bunun sonucunda da öğrenme süreçlerinde her daim ilerleme sağlanır ve her öğrenci sisteme dahil edilmiş olur.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi; İngilizce eğitimi programımızla öğrencilerimizin yukarıda belirtilen amaçlar ve teknikler doğrultusunda aldıkları eğitimlerle Avrupa Birliği standartları çerçevesinde Common European Framework (CEF) seviyesinde sınıflarını tamamlamaları amaçlanmaktadır.

SINIFLAR SEVİYELER

Hazırlık A2-B1
9. Sınıflar B1
10.Sınıflar B1-B2
11.Sınıflar B2
12.Sınıflar B2 & English Literature

Almanca Dil Eğitimi:

Özel Çağla Anadolu Lisesi’nde de 2. yabancı dil eğitimi Almanca’dır ve dilin kullanımı günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Öğrencilerimiz yabancı dili, ana dili öğrenme sürecinde olduğu gibi öncelikle duyma, anlama, görme, anlam yükleme ve kullanma aşamalarını yaşayarak öğrenirler. Çok kültürlülüğün esas alındığı okulumuzda her seviyede öğrenci gruplarımız için öğrettiğimiz dilin kültürlerini yaşatarak tanıtırız.

Gerçekleştirdikleri Alman kültürüne özel etkinlik ve kutlamalar, öğrenmenin bir parçası olarak yer alır. İlkokul 1. sınıftan başlayarak lise bitimine kadar Almanca dersleri birbiriyle paralel programlar içinde yürütülmektedir. Özel Çağla Anadolu Lisesi öğrencileri, Alman dilini ve kültürünü yaşayarak öğrenmenin ötesinde, 2. dil ve kültür de yaşamlarının içine girer.

İlkokul ve ortaokulda uygulanan programımız lisede yürütülecek Almanca programına öğrencilerimizi hazırlamaktadır. Özel Çağla Anadolu Lisesi’nde; Almanca dil eğitimi sonunda sınıfların geleceği düzeyler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Öğrencilerimizin lisemizden mezun olduklarında Almanca’da A2 seviyesinde olmaları amaçlanmaktadır.

SINIFLAR SEVİYELER

Hazırlık A1 Başlangıç seviyesi güncel ve basit dialoglar kurar
9. Sınıflar A1-A2 Düşüncesini kısa cümlelerle ifade edebilir.
10. Sınıflar A1-A2 Ana dili Almanca olan kişilerle iletişim kurabilir.
11. -12. Sınıflar A2 Bir grup karşısında kısa bir sunum yapabilir.

Matematik Eğitimi:

Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde Matematik Eğitimi çok önemli bir yer tutmaktadır. Tüm matematik öğretmenleri bir konuya başlarken "Ben bu konuyu öğrenciye nasıl aktarmalıyım ki daha iyi bir öğrenme sağlayayım ?" biçiminde düşünür. Bunu gerçekleştirebilmek için öğrencilerimizin öğrenme biçimlerini bilmek zorundayız. Çünkü öğrenme biçimlerini fark edemediğimiz zaman öğrencilerin öğrenmediklerini düşünerek onlar hakkında yanlış yargılar oluşturuyoruz. Bu yargılar zamanla öğrencinin matematik dersine karşı tavır almasına ve dersten kopmasına neden oluyor.

Çağla Koleji Anadolu lisesi olarak biliyoruz ki, öğrenci öğrenmesi büyük ölçüde sınıf ortamı içinde iyileştirilir. Bu nedenle öğrencilerimizin sınıf ortamında keyifle ders işleyeceği bir ortam hazırladık.

Okulumuz matematik öğretmenleri; bunun için sınıflarında öğrenme keyfi yaratarak ders işlerler. Genelde öğretmenler kendilerini bir futbol takımını elemanları gibi görürler. Sınıflarına girerler, nasıl uygun görürlerse öyle öğretirler ve öğrencilerinin sınav notlarını toplarlar. Çağla koleji öğretmenleri, öğrencileri ile ortak bir amaç için çalışan bir takım olmanın gücüne inanmış, o takımın bireyleridirler. Takım için gerekli eğitimin iyileştirmelerini birlikte tespit ederler ve birlikte geliştirirler. Başka bir deyişle, Çağla Koleji matematik öğretmenleri bir orkestranın üyeleri gibidir, bu orkestra öğretmen ve öğrencilerden oluşmaktadır ve her zaman doğru sazlarla, doğru notalar çalınmaktadır.

Sadece ünite sonlarında ve hafta sonlarında yapılan sınav sonuçları ile bir not koleksiyonu oluşturulur. Dolayısıyla öğretimi iyileştirmek için hiçbir şey yapılmamış olur. Japon mucizesini yaratıcısı Dr.Deming eğitimin iyileştirilmesi ile ilgili genel amacını şöyle ifade etmektedir. "Pozitifleri artırmak, negatifleri ise azaltmak, böylece öğrencilerin öğrenme heyecan ve isteklerini korumak” şeklindedir. Okulumuz matematik eğitimini pozitif yaklaşımlarla vermektedir. Bu öğrencilerde oluşacak ön yargı ve korkuların önüne geçmektedir.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi; matematik öğretimini yaşamın bir gerçeği olarak görmekte ve eğitimi buna göre yapmaktadır. Matematik öğretmenlerimiz; öğrencinin, kendisinin bulması veya kendi yaptığının doğru olup olmadığını açığa çıkarması için yardımcı olacak yollar gösterirler. Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular sorarlar. Öğrencilerin nasıl düşündüklerini araştırır ve kendi fikirlerini denemeleri için destek olurlar. Kitaplardan etkinlik örnekleri alıp, öğrencilerin düzenlemesine fırsat verirler. Bir araştırmayı veya problemi, iki kişilik gruplar halinde inceletip, öğrencilerin kendi fikirlerini keşfetmelerine yardımcı olurlar. Sınıfla veya grupla beyin fırtınası saati düzenlerler. Beyin fırtınası çalışması ile öğrencilerin yorum yapma, karar verme, hayal kurma, mantık yürütme, tahmin etme, planlama, yeni yollar deneme, kaydetme gibi konularda gelişmelerini sağlarlar.

Derslerimiz; çoklu zekâya uygun kaynaklarla zenginleştirilmiş ve teknoloji ile desteklenmiş yapılandırmacı ve pozitif yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Müfredat konularına paralel olarak; öğrencilerimizin özellikle problem çözme becerilerini kullanabilmelerine, teknolojiyi matematikle birleştirmelerine fırsat verecek şekilde eğitim yapılmaktadır. Çağla Koleji Anadolu Lisesi; öğrencilerinin akademik gelişimine büyük önem verir. Akademik gelişimin iyi bir ölçme ve değerlendirmeden geçtiğini bilir. Bu nedenle yazılı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, kitap değerlendirme sınavları, öğrenci sunumları, proje, performans görevleri ve kompozisyon sınavları yapar, Bunları ölçer ve değerlendirir. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre eksik tamamlama ve pekiştirici çalışmalar planlar ve öğrencinin ihtiyacına uygun etüt programları hazırlar.

Fen Bilimleri Eğitimi:

Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde fen bilimleri eğitimi; fizik, kimya, biyoloji derslerini kapsamaktadır. Derslerimizde; öğrencilerin araştırma ve sorgulama becerileri geliştirilirken, aynı zamanda yaratıcılıkları da ortaya çıkarılmaktadır. Öğrencilerimizin, bilim okur-yazarı olmaları, çevre bilinci kazanmaları ve gelişen dünyaya uyumları geliştirilmekte, yapılan etkinlik ve projelerle de eğitim ortamlarını destekleyerek, gelecek hayatlarına hazırlamaktayız.

Derslerimiz laboratuvar ortamında, ezberden uzak, günlük yaşamla bağlantılı işlenmektedir. Derslerde akıllı tahta ve 3D (üç boyutlu eğitim programı) kullanmaktayız. Fen bilimleri eğitiminde, özellikle proje çalışmalarına ve öğrencilerimizin bu projeleri sergilemesine büyük önem vermekteyiz. Bu bağlamda her sene geleneksel ‘’Bilim Şenliği” etkinliği düzenlenmektedir. Bu etkinlikte derece alan projeler ulusal ve uluslar arası yarışmalarda okulumuzu temsil etmektedir. Ünite bazlı gezilerimiz ile ( Bilim Fuarları, TUBİTAK, Planetaryum, Arkeoloji Müzesi, Botanik Bahçe, vb.) öğrencilerimizin, derslerimizde öğrettiğimiz kazanımları pekiştirmelerini sağlıyoruz.

Fizik Kimya Biyoloji:

Çağla Koleji Anadolu Lisesi; fizik, kimya ve biyoloji eğitiminde diğer derslerde olduğu gibi yapılandırmacı ve pozitif bir öğretim metodu kullanır. Bilim ve teknolojideki değişim, nitelikli insan gücü yetiştirme talebi fizik, kimya ve biyoloji derslerin önemini bir kat daha artırmıştır. Bunun bir sonucu olarak, bu derslerin işlenişinde kavram bilgisi eğitimine, problem çözme becerisinin artırılmasına, fizik, kimya, biyoloji derslerinin günlük yaşam uygulamalarına ve ders anlatımında görsel öğelere (deney, gösterim, slayt, video…) daha çok yer verilmektedir.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde fizik, kimya, biyoloji dersleri öğretim programının genel amacı; bilimin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Okulumuzda üç ders gurubu için öğrenilen, bilimsel kavramların kalıcı olabilmesi ve içselleştirilmesi amacıyla, günlük hayatla bağlantılar yapılmakta, farklı türde sorulan sorular ile hazırlanan sınavlar ve sınıf içi aktivitelerle tamamlama çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içi çalışmalara etkin bir şekilde katılımları ancak onların kendini dersin ve sınıfın bir parçası olarak görmesi ile olacağından, çalışmalarımızda grup oluşumlarına ve paylaşımlara önem verilmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalarla, öğrencilerimize fen bilimlerinin yaşamımızdaki önemini ve yerini kavratmış olmaktayız.

Dünya üzerinde meydana gelen her türlü olay ve gelişmelerin fen bilimleri ile bağlantılı olduğunu, insan olgusunun ve tıbbi çalışmaların bu derslerden çıkan veri ve öğrenmelerle gerçekleştiğinin bilincindeyiz. Çağla Koleji öğrencilerini bu bilinç doğrultusunda hayata hazırlar. Dünya üzerinde yaşamın sürmesinin ve yaşam kalitesinin artmasının fen bilimleri eğitimi ile direkt bağlantısı olduğunu öğrencilerimiz lise eğitiminde pekiştirir.

Bu doğrultuda hazırlanmış ders programlarımızdaki temel ilke; öğrencilerimize lise hayatını tamamladıklarında fen bilimleri alanı ile ilgili kendilerinde bulunması gereken temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ve kendisi ve çevresi ile barışık üretken bireyler yetiştirmektir.

Derslerimiz; çoklu zekâya uygun kaynaklarla zenginleştirilmiş ve teknoloji ile desteklenmiş yapılandırmacı ve pozitif yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Müfredat konularına paralel olarak; öğrencilerimizin özellikle problem çözme becerilerini kullanabilmelerine, teknolojiyi Fen Bilimleriyle birleştirmelerine fırsat verecek şekilde eğitim yapılmaktadır.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi; öğrencilerinin akademik gelişimine büyük önem verir. Akademik gelişimin iyi bir ölçme ve değerlendirmeden geçtiğini bilir. Bu nedenle yazılı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, kitap değerlendirme sınavları, öğrenci sunumları, proje, performans görevleri ve kompozisyon sınavları yapar, bunları ölçer ve değerlendirir. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre eksik tamamlama ve pekiştirici çalışmalar planlar ve öğrencinin ihtiyacına uygun etüt programları hazırlar.

Sosyal Bilimler Eğitimi:

Çağla Koleji Anadolu Lisesi’ nde Sosyal Bilimler Eğitimi; Tarih, Coğrafya, Atatürkçülük, Din Bilgisi ve Felsefe derslerini kapsar. Sosyal Bilimler Eğitimi geçmişi ve günümüzü anlamada en önemli derstir. Geçmişten gelen bilgiler, geleceğimizi inşa etmekte kullanılır. Hızla küreselleşen dünyamızda, hangi mesleki alanda çalışsak dahi Sosyal Bilimlerle mutlaka karsılaşırız. Sosyal Bilimler değişmenin bilimidir. Çağımızda yaşanan sosyo-kültürel değişimler ancak bu derslerin iyi işlenişiyle anlaşıla bilinir. Sosyal Bilimler dersi eğitimi öğrencilerin toplum değişimi ve gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum sağlayabilmesini amaçlar. Bu bağlamda Çağla Koleji ailesi olarak bilgi toplumuna ulaşmadaki en önemli unsurun Sosyal Bilimler olduğuna inanıyoruz. Çağla Koleji Anadolu Lisesi’nde Sosyal Bilimler Eğitiminin temel amacı toplumsal değişim ihtiyacına yönelik olarak sürekli yapılandırmacı ve pozitif bir yaklaşımla eğitim yapmaktır. Okulumuzda yapılan özel müfredat çalışmaları bu amaca yönelik olarak planlanmaktadır. Okul olarak yaptığımız bu çalışmalarda sosyal olayların karmaşıklığı ve çok boyutluluğu göz önüne alınarak analiz ve sentez ilişkisi kullanılarak olayların çok yönlü ve geniş bir bakış açısı ile incelenmesi temel prensibimizdir. Verilen bu eğitim, öğrencilerimize kazandığı tüm bilgilerde, bütünü görebilmesi ve öngörü becerisi sağlamaktadır.

Okulumuzda verdiğimiz Sosyal Bilimler Eğitimi ile; öğrencilerimizin erişmelerini istediğimiz en üst hedef, dünya vatandaşlığı kimliği ile insanlık problemlerine duyarlı ve insan haklarına saygılı bireyler olmalarıdır. Bu bağlamda, Çağla Koleji Anadolu Lisesi; çeşitli bakış açılarına sahip, insan sevgisi kazanmış, çevreye duyarlı, inanç ve düşünce özgürlüğüne saygılı, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, dünyayı takip eden ve dünya üzerindeki gelişmelerin ülkemize yansımalarını anlayabilen, çağımızın teknoloji bilgisini bilen ve kullanabilen, dünya kültürünü bilen kendi kültürüne ve geçmişine sahip çıkan, insan ilişkilerinde başarılı, felsefi düşünce yapısı gelişkin, demokratik ve sosyal, yaratıcı ve pozitif bireyler yetiştirir.

Derslerimiz; çoklu zekaya uygun kaynaklarla zenginleştirilmiş ve teknoloji ile desteklenmiş yapılandırmacı ve pozitif yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Müfredat konularına parael olarak; öğrencilerimizin özellikle problem çözme becerilerini kullanabilmelerine, teknolojiyi matematikle birleştirmelerine fırsat verecek şekilde eğitim yapılmaktadır.

Çağla Koleji Anadolu Lisesi; öğrencilerinin akademik gelişimine büyük önem verir. Akademik gelişimin iyi bir ölçme ve değerlendirmeden geçtiğini bilir. Bu nedenle yazılı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, kitap değerlendirme sınavları, öğrenci sunumları, proje, performans görevleri ve kompozisyon sınavları yapar, Bunları ölçer ve değerlendirir. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre eksik tamamlama ve pekiştirici çalışmalar planlar ve öğrencinin ihtiyacına uygun etüt programları hazırlar.

Merkezi Sınav Sistemi Hazırlıkları (YGS/LYS)::

Çağla Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerini liseden mezun ederken kariyer planlamasını yapar ve üniversite yaşantısına geçmesi için gerekli tüm çalışmaları yapar. Liseden üniversiteye geçişte ÖSYM tarafından değişik isimler altında sınavlar düzenlemektedir. Bu sınavlardaki amaç, puan üstünlüğüne göre öğrencilerin çeşitli üniversite programlarına yerleştirilmesinin sağlanmasıdır. Çağla Koleji Anadolu lisesi, öğrencilerini bu sınavlara hazırlar ve başarılı olmaları için gerekli tüm çalışmaları yapar.

YGS yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ‘ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır ve LYS puanının %40’ını oluşturur. LYS lisans yerleştirme sınavıdır. YGS’de barajı geçen tüm öğrenciler katılmaya hak kazanır. Okulumuz belirtilen sınavların içeriğine uygun olarak öğrencilerini kendine özgü sınav hazırlık programı ile destekler ve sınava hazır hale getirir.

Çalışmalarımız iki aşamada yapılır. Birinci aşama öğrencilerin akademik eğitimlerinin eksiksiz olarak tamamlanması ve tekrarlarla pekiştirilmesidir. Ölçümlerde eksiği bulunan öğrencilere yönelik tamlama çalışmaları da bu süreçte ele alınmaktadır. İkinci aşama öğrencilerin özel bir programla sınava hazırlanmasıdır. Sınavla ilgili, akademik bilgilerin çok yönlü kullanımı, kariyer planlama, özgün soru tipleri, sınav teknikleri, zaman kullanımı çalışmaları da bu süreçte ele alınmaktadır.

Rehberlik:

Çağla Koleji Rehberlik birimi öğrencilerin gelişimini takip ederek düzenli bir şekilde okul yönetimi ve öğrenci velisi ile paylaşımlarda bulunur. Ayrıca öğrenci velilerine, yaş özelliklerine göre öğrenci gelişimleri konularında seminerler düzenleyip, bilgilendirme yapmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmalarını sağlamaktır. Rehberlik çalışmalarının temelinde ‘Her çocuk farklıdır’ gerçeğinden yola çıkılır. Çağla Koleji rehberlik servisi okul-öğrenci-veli üçgeninin kurulmasını sağlar ve bu yapıyı güçlü bir iletişimle ayakta tutar.
ÇAĞLA KOLEJI Eğitim Kurumları ©2015 Tüm hakları saklıdır.