Anasayfa > Akademik > Anaokulu

ANAOKULU

Anasınıfı Eğitim Programı:

Ana sınıfı eğitimi, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki dönemler için çocukta hazır bulunuşluk oluşturacağından sunulan eğitim ortamının niteliği özel bir öneme sahiptir. Çocuğun bu dönemde ebeveynden bağımsızlaşma, sosyal rollerin öğrenilmesi, okula uyum potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki becerilerini kazanması ancak uygun öğrenme ortamlarında mümkün olacaktır. Bu dönemde özellikle kendini kabul, özgüvenini geliştirme, ben kavramını oluşturma, merakını giderme hayal ve isteklerini açığa vurma gibi gereksinimlerine yönelik etkinliklerin yapılması gerekmektedir.

Dil Eğitimi:

Çağla koleji anadil ve yabancı dil eğitimine çok önem vermektedir. Anadil eğitimi sınıf öğretmenleri nezaretinde, yabancı dil eğitimi alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Anasınıfı öğrencileri haftada 10 saat İngilizce eğitimi almaktadır. İngilizce eğitiminin konuşma kısmı yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. Görsel ve işitsel öğrenmenin öne çıktığı bu yaşlarda en büyük hedefimiz çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olmak, çeşitli oyunlar, şarkılar ve interaktif aktivitelerle İngilizceyi severek kullanmalarını sağlamaktır.

Sınıf İçi Etkinlikler:

Türkçe dil etkinlikleri, sanat etkinlikleri ve el becerileri sınıf içi etkinliklerimizin temelini oluşturur. Bu etkinlikler yaş guruplarına göre değişiklikler göstermektedir. PROJELER: Çağla Koleji anasınıfında her ay yeni bilgilerle karşılaşıp öğrenmeyi öğreniyorlar. Öğrendiklerini yaşama geçirip öğrenmenin keyfini çıkarıyorlar.

Deneyler:

Çocuklar, yaşamlarında duyuları aracılığıyla çevrelerinden aldıkları bilgileri değerlendirerek sonuçta, ortaya çıkan problem durumlarının çözümünde deneylerden yararlanıyorlar. Deneyler çocukları araştırmaya ve keşfetmeye sevk ediyor.

Beden Eğitimi ve Jimnastik:

Çocuklarımıza küçük yaşlarda esneklik, fiziksel uygunluk, denge, koordinasyon ve vücut disiplini sağlamak amacı ile yaptığımız çalışmalardır.

Müzik ve Oyun Etkinlikleri:

Bir çocuğun bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı gelişimi ve eğitimi için sevgiden sonra gelen en önemli ihtiyaç müzik ve oyundur. Çağla Koleji bu nedenle bu derslerin işlenmesine büyük önem vermektedir.

Resim ve Seremik:

Miniklerimiz kendi yaş guruplarına özel boyalarla doğaçlama çalışmalar yapmaktadır.

Drama:

Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanında, sözcük dağarcıklarının gelişmesini sağlar. Dinleme, konuşma, sesleri ayırt etmede güven ve bağımsız davranışlar geliştirmelerine yardımcı olur. Duygusal gelişmelerini destekler.

Bale Modern Dans ve Halk Oyunları:

Çocuklarımızın denge, koordinasyon, vücut dilini iyi kullanabilme ve müzik kulağını geliştirebilmek amacı ile yaptığımız aynı zamanda hazırlanan gösterilerle de kendine güven duygusu kazandırdığımız çalışmalardır.

Mutfak Etkinliği:

Küçük kaslarını kullanarak, toplumda farklı rollere sahip kişilerin küçük modelini uygular. Kendi kendini güdüler. Duygularını fark eder. Kendini sözel olarak ifade eder.

Bitki Yetiştirme:

Çocukların bitkileri tanımaları, nasıl yetiştikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak gözlem yapmalarını kolaylaştırır. Sorumluluk almayı, verilen sorumluluğu yerine getirmeyi ve başladıkları işi sonuçlandırma gibi davranışları kazandırır.
ÇAĞLA KOLEJI Eğitim Kurumları ©2015 Tüm hakları saklıdır.